Privaatsuspoliitika

Develora OÜ privaatsuspoliitika

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1. Käesolev dokument (poliitika) selgitab, kuidas ja millisel alusel töötleb Develora OÜ (arendaja) Teie isikuandmeid veebilehe www.harkuranna.ee (veebileht) kasutamisel või juhul, kui olete avaldanud soovi arendaja poolt pakutavate teenuste kasutamiseks, arendajaga lepingu sõlmimiseks.
1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Develora OÜ, registrikood 11697441, aadress F. R. Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn, e-posti aadress info@develora.ee.

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

2.1. Kogume veebilehe kasutamisega seotud andmeid vastavalt poliitika punktile “Küpsised”.
2.2. Töötleme üürilepingu sõlmimise sooviavalduses esitatud andmeid, sh leibkonna suurus, leibkonna kuusissetulekute netosuurus, leibkonna sissetulekute päritolu, avalduse esitaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, kehtiv elukoha aadress, avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi ärakiri, sh lisaks eeltoodule dokumendi number, kodakondsus, sünnikoht ning sünniaeg ning kontoväljavõte.
2.3. Üürilepingu sõlmimise sooviavalduse alusel teostame täiendavad päringud sooviavalduses esitatud andmete kontrollimiseks rahvastikuregistrisse, maksehäireregistrisse, teatmik.ee-sse, taust.ee-sse, politsei- ja piirivalveameti dokumendiregistrisse, ametlikesse teadaannetesse ning pensioniregistrisse. Nimetatud päringute tulemuste kohaselt töötleme avalduse esitaja eesnime, perekonnanime, isikukood, kehtiva elukoha aadressi, isikut tõendava dokumendi numbrit, avalikustatud maksehäirete informatsioon (võlausaldaja nimetus, maksehäire algus, maksehäire lõpp, viimase makse suurus, makse maksimaalne suurus), tööandja või muu sissetuleku allika nimetus, ülalpeetavate arv.
2.4. Veebilehel asuva päringuvormi kaudu töötleme kasutajate ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ning esitatud küsimusi või pöördumisi.
2.5. Korteri ostulepingu sõlmimise eelnevalt töötleme isiku poolt esitatud järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, perekonnaseis, e-posti aadress, elukoha aadress, telefoninumber.
2.6. Harkuranna Torni territooriumil viibimise korral töötleme Teie kujutist ja tegevusi, mis on nähtavad territooriumi videovalvega alas.
2.7. Juhul, kui viibite Harkuranna Torni territooriumil ajal, mil arendaja on korraldanud kliendipäeva või muu avaliku ürituse, võidakse töödelda Teie kujutist ja tegevusi video ja fotojäädvustustena.

3. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1. Kasutame eelmises punktis nimetatud isikuandmeid:
3.1.1. kontaktvormis esitatud andmeid isikuga ühenduse võtmiseks;
3.1.2. üürilepingu sõlmimise avalduses kogutud andmeid üürilepingut sõlmida sooviva isiku maksevõime hindamiseks;
3.1.3. üürilepingu sõlmimise eelselt kogutud andmeid lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, sh võlamenetluseks;
3.1.4. ostulepingu sõlmimise eelselt kogutud andmeid lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, sh garantiitööde teostamiseks.

4. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

4.1. Kontaktvormi alusel andmete töötlemine toimub andmesubjekti taotlusel.
4.2. Üürilepingu sõlmimise sooviavalduse alusel andmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel veendumaks lepingut sõlmida sooviva isiku usaldusväärsuses ning võimes soovitud lepingut täita.
4.3. Üürilepingu ja ostulepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks kasutatavate isikute töötlemine toimub andmesubjekti taotluse ning õigustatud huvi alusel.
4.4. Üürilepingu ja ostuleping täitmiseks isikuandmete töötlemine toimub vastaval alusel – lepingu täitmine.
4.5. Üürilepingust või ostulepingust tulenevate nõuete esitamisel toimub isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel.

5. ANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Isikuandmeid säilitame kuni see on vajalik, nt lepingu on täidetud, ning õigusaktid ei nõue pikemat säilitamist.
5.2. Raamatupidamisseadusest tuleneva kohustuse kohaselt säilitame raamatupidamisdokumentidega seotud teavet 7 aastat vastava majandusaasta lõpust.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Andmesubjektil on õigus:
6.1.1. tutvuda oma isikuandmetega ja saada töötlemise kohta teavet;
6.1.2. nõuda tema andmete parandamist, kui andmed on ebaõiged;
6.1.3. nõuda tema andmete kustutamist, kui vastutav töötleja töötleb andmesubjekti andmeid ilma õigusliku aluseta;
6.1.4. piirata ajutiselt töötlemist;
6.1.5. lasta teatud tingimustel oma andmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale;
6.1.6. esitada töötlemise kohta teatud tingimustel vastuväiteid;
6.1.7. esitada kaebus.

7. KÜPSISED

7.1. Mis on küpsised?
7.1.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis koosnevad tähtedest ja numbritest. Need laaditakse alla ja salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse, näiteks telefoni või tahvelarvutisse. Küpsiseid võidakse kasutada mitmel eesmärgil:
7.1.1.1. Tagasiside saamiseks: Küpsised võimaldavad veebilehe omanikel koguda teavet selle kohta, milliseid lehti Te külastate, ning saada tagasisidet veebilehe toimimise kohta.
7.1.1.2. Andmete salvestamiseks: Küpsised võivad salvestada Teie sisestatud andmeid, näiteks kasutajanimi või eelistatud keelesätted.
7.1.1.3. Eelistuste meelespidamiseks: Küpsised aitavad meeles pidada Sinu eelistusi, näiteks keelesätteid, kui Sa veebilehte sirvid.
7.1.2. Kokkuvõtlikult on küpsised olulised vahendid ning aitavad veebilehti paremini kohandada ja Teie kasutuskogemust parandada.

7.2. Küpsiste aegumistähtajad
7.2.1. Arendaja kasutab mitut liiki küpsiseid, mis erinevad kasutuse eesmärgi ja aegumistähtaja poolest. Aegumistähtaja poolest kasutab arendaja kahte liiki küpsiseid:
7.2.1.1. Püsiküpsised on veebilehel Teie liikumise jälgimiseks ja statistika kogumiseks, et teha veebilehte paremaks. Püsiküpsised salvestuvad kuni 24 kuuks, kuid soovi korral saate kõik seadmesse salvestatud küpsised seadmest kustutada. Täpsemate aegumistähtaegadega saate tutvuda vahelehel “Küpsised”. Peamisteks püsiküpsiste eesmärkideks on: veebilehitseja tuvastamine, teenuse pakkumine, veebilehe turvalisus ja teenuste terviklikkus, kasutajastatistika ja -analüüs, kasutajate vajaduste analüüs.
7.2.1.2. Ajutised küpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Ajutised küpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Teie poolt tehtud
varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

7.3. Küpsiste kasutamise eesmärgid
7.3.1. Küpsised võimaldavad arendajal pakkuda, arendada ja kaitsta teenuseid ning tagada, et teenuste pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.
7.3.2. Töötlemise eesmärgi järgi võib arendaja kasutada järgmisi küpsiseid:
7.3.2.1. Vajalikud küpsised – vajalikud küpsised võimaldavad Teile ligipääsu arendaja veebilehele ja selle eri osadele. Vajalikud küpsised salvestatakse Teie arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse või muusse seadmesse sel ajal, kui Te veebilehte külastate ning on veebilehe tööks hädavajalikud, mistõttu ei ole nende väljalülitamine võimalik.
7.3.2.2. Analüütilised küpsised – analüütilised küpsised võimaldavad arendajal loendada veebilehe külastusi ja analüüsida külastuste päritolu, et mõõta ja parandada veebilehe jõudlust. Analüütilised küpsised võimaldavad arendajal mõista, milliseid osasid veebilehest külastatakse enim ning kuidas liiguvad külastajad veebilehel. Analüütilistest küpsistest keeldumisel, ei kajastu Teie külastus veebilehe statistikas.
7.3.2.3. Funktsionaalsed küpsised – Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada Teie tehtud valikuid, näiteks keeleeelistus või külastuse piirkond.
7.3.2.4. Turunduse küpsised – turunduse küpsiseid kasutatakse selleks, et olla teadlik Teie sisueelistusest veebilehel ning anda Teile kõige asjakohasemat teavet arendaja toodete ja teenuste kohta, parandada arendaja sihtturundust ning muuta Teie kasutajakogemus arendaja veebilehel paremaks. Turunduse küpsiseid võidakse kasutada arendaja reklaamikampaaniate jaoks kolmandate osapoolte veebisaitidel. Sellisel juhul võime saada teavet ka oma usaldusväärsete partnerite veebisaitide kohta, kus Te arendaja reklaamidega kokku puutusite. Kui Te keeldute nendest küpsistest, on Teile näidatavad reklaamid üldisemad ja vähem isikupärastatud.
7.3.2.5. Klassifitseerimata küpsised – Klassifitseerimata küpsised on küpsised, mille liik ei ole määratud ja mida me koos individuaalsete küpsiste pakkujatega
alles klassifitseerime.

7.4. Küpsiste kasutamise õiguslikud alused
7.4.1. Küpsiste kasutamine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:
7.4.1.1. Õigustatud huvi –vajalikke küpsiseid kasutab arendaja õigustatud huvi alusel, mistõttu ei ole Teil võimalik neist keelduda.
7.4.1.2. Kasutaja nõusolek – muid, kui vajalikke küpsiseid, kasutab veebileht Teie nõusoleku alusel ning Teil on õigus igal ajal nende kasutamise nõusolek tagasi võtta.
7.4.2. Küpsiste kasutamiseks nõusoleku andmine või sellest keeldumine toimub vastavalt küpsiste kasutamise eesmärkidele. Juhul, kui nõustute ühe kategooria eesmärke teenivate küpsiste kasutamisega, nõustute kõigi seda eesmärki teenivate küpsiste kasutamisega veebilehel. Küpsiste kasutamise eesmärke kirjeldasime täpsemalt eelmises peatükis.
7.4.3. Teie nõusolekut küpsiste kasutamiseks või sellest keeldumiseks säilitakse 45 kalendripäeva alates viimasest muudatusest ning vastav nõusolek on seadmepõhine.
7.4.4. Teil on õigus antud nõusolek küpsiste kasutamiseks igal ajal tagasi võtta lingi “Haldan oma nõusolekut” kaudu.
Haldan oma nõusolekut

7.5. Isikuandmete töötlemine
7.5.1. Küpsiste kasutamisega kaasnevaid isikuandmeid töötleme kooskõlas poliitikaga.
7.5.2. Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

7.5.2.1. õigus taotleda Teie kohta käivatele andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
7.5.2.2. õigus esitada vastuväiteid Teie andmete töötlemisele;
7.5.2.3. õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning Teil on õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale ilma igasuguse takistuseta (andmete ülekantavus);
7.5.2.4. õigus võtta tagasi oma nõusolek;
7.5.2.5. õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, milleks on Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-post info@aki.ee).

7.6. Kontaktandmed
7.6.1. Kui Teil on küsimusi seoses küpsiste kasutamisega, nõusoleku tagasivõtmisega või küpsiste eelistuste haldamisega, palun võta ühendust arendajaga e-kirja teel info@develora.ee.

7.7. Küpsiste eelistuste muutmine või tagasivõtmine
7.7.1. Teil on võimalik igal ajahetkel hallata enda küpsiste eelistusi, sh kõiki nõusolekuid tagasi võtta ja valida milliseid küpsiseid lubad meil kasutada. Pange tähele, et Teilei ole võimalik keelata vajalikke küpsiseid ning Teie valik võib mõjutada veebilehe funktsionaalsust, samuti võib pärast küpsiste keelamist olla takistatud veebilehe kasutamine täies ulatuses ning pakkumiste ja reklaami kättesaadavus.
7.7.2. Lisaks veebilehe küpsistele on Teil võimalik muuta ka veebilehitseja seadeid. Pange tähele, et veebilehitsejas küpsiste blokeerimine või eemaldamine võib samuti takistada veebilehe kasutamist täies ulatuses.

8. POLIITIKA KEHTIVUS

8.1. Käesolev dokument on koostatud eesti keeles ning jõustub igakordselt avalikustamisega veebilehel.
8.2. Arendajal on õigus poliitikat igal ajal, ühepoolselt muuta.

9. Muud sätted

9.1. Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust vastutava töötlejaga, e-posti aadressil info@harkuranna.ee.
9.2. Juhul, kui andmesubjekt on seisukohal, et tema õigusi on rikutud, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni, e-posti aadressile info@aki.ee või andmesubjekti elukohajärgsesse maakohtusse.

Harkuranna üürikodud!

Täielikult sisustatud korterid on nüüd sissekolimiseks valmis! Igas korteris on täiesti uus integreeritud ja pehme mööbel. Pakume pikaaegset üürilepingut.

Tutvu üürikodudega